ประวัติศาสตร์ที่เป็นยิ่งกว่าเรื่องเก่าแก่แต่หนหลัง

สำหรับกลุ่มชาตินิยมฮินดูแล้ว การค้นพบเหล่านี้ยากจะรับได้โดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าชาวอารยันไม่ได้ก่อกำเนิดขึ้นในอินเดีย และอารยธรรมฮารัปปานั้นมีอยู่ก่อนที่พวกอารยันจะเข้ามาถึงเนิ่นนาน เพราะหากพวกเขายอมรับทั้งสองเรื่องนี้ก็จะหมายความว่าวัฒนธรรมอารยัน/พระเวทไม่ใช่กระแสธารหลักที่ก่อกำเนิดอารยธรรมแห่งอินเดีย และพวกเขามีแหล่งกำเนิดมาจากที่อื่นแต่มิใช่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาภาคภูมิใจ

  • สุดยอดการค้นพบทางโบราณคดีแห่งปี 2018
  • อียิปต์ค้นพบสุสานโบราณที่ ‘สมบูรณ์แบบ’ อายุ 4,400 ปี

พวกเขารณรงค์ให้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาและนำข้อความที่กล่าวถึงการอพยพเข้ามาของชาวอารยันออกไป ส่วนในทวิตเตอร์ ก็มีบัญชีผู้ใช้จำนวนหนึ่งที่มักโพสต์เนื้อหาประวัติศาสตร์เชิงอนุรักษ์นิยมพยายามโจมตีนักประวัติศาสตร์ชั้นนำของอินเดียผู้ยังคงยืนหยัดในทฤษฎีชาวอารยันอพยพ

รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สัตยาพาล ซิงห์ เคยกล่าวกับสื่อมวลชนเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า “การศึกษาแบบพระเวทเท่านั้นที่จะช่วยพัฒนาเด็ก ๆ ของเราได้อย่างดี และขัดเกลาจิตใจของพวกเขาให้เป็นคนรักชาติและมีระเบียบวินัยได้”

ยิ่งไปกว่านั้น แนวคิดเรื่องความหลากหลายทางประชากรยังไม่น่าอภิรมย์สำหรับกลุ่มชาตินิยมฮินดู เพราะพวกเขาให้ความสำคัญกับเชื้อชาติบริสุทธิ์อย่างมาก นอกจากนี้ หากยอมรับเรื่องชาวอารยันอพยพ ก็ยังจัดให้พวกเขาอยู่ในระดับเดียวกับชาวมุสลิมที่เข้าพิชิตแผ่นดินอินเดียและก่อตั้งจักรวรรดิโมกุล แต่ก็ถือว่าเป็นผู้มาทีหลัง